Vítejte na stránkách bývalého pivovaru v Hořicích!

Jedná se o zachovalý, stavebně technicky ucelený soubor průmyslových staveb ze vzorně opracovaného pískovce z lomu u sv. Josefa v Hořicích. Tento unikátní architektonický skvost náleží k nejstarším a nejkrásnějším ve městě a je od roku 2002 právem i na seznamu kulturních památek ČR.

Areál byl původně vybudován jako pivovar (v letech 1885 – 1895).

Výroba piva definitivně skončila v roce 1976, kdy pivovar změnil funkci na stáčírnu a výrobnu nealkoholických nápojů (sodovkárnu).

Od roku 2003 je spravován soukromým vlastníkem. Naší snahou je zejména zamezit dalšímu chátrání objektu, obnovit v maximální možné míře původní vzhled kulturní památky a začlenit ji do současného života.

Areál byl doposud zbaven nepůvodních totalitních přístavků, byly vyrovnány a zpevněny pískovcové pilíře plotu a provedena jeho celková rekonstrukce. Místo poškozených betonových chodníků u provozní budovy s varnou a před vstupem do staré lednice byla položena pískovcová dlažba, postupně jsou obnovovány elektrické, vodovodní a kanalizační rozvody a interiéry jednotlivých budov. I s pomocí dotačních programů Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR jsou prováděny výměny a opravy nefunkčních i nepůvodních oken a lamelových žaluzií.

V roce 2006 byly dobudovány a zprovozněny prostory baru (původní stará lednice).

V roce 2008 byl dokončen a zpřístupněn prostor letní restaurace (původní pařiště), včetně venkovního posezení a dětského hřiště, ke kterému byla na přelomu 2010/2011 přistavěna rozměrná moderní kuchyň a provoz restaurace byl rozšířen na celoroční.

Od jara 2011 se těšíme z prodeje točené zmrzliny.

„Soubor budov bývalého pivovaru je kulturním dědictvím. Je dokladem a svědectvím o technické zručnosti a řemeslné dovednosti našich předků, jakož i dokladem  industriálního a společenského rozvoje města. Je třeba usilovat o jeho začlenění do současného života“.

ExPIVOVAR je dominantním souborem staveb, nacházející se v centru města Hořice (200 m od náměstí).

Nabízíme prostory k pronajmutí

Stále přijímáme a vyhodnocujeme návrhy podnikatelských záměrů pro prostory Expivovaru s důrazem na zpřístupnění objektu veřejnosti.

Kontakt: expivovar@expivovar.cz