Vítejte na stránkách bývalého a už i současného pivovaru v Hořicích!

Zkrachovalý a chátrající objekt probouzí k životu soukromý vlastník od roku 2003. Dnes je z nemalé části zpřístupněn veřejnosti. Prohlédnout si můžete celé nádvoří areálu, k návštěvě Vás zveme do

restaurace s venkovním posezením, (Facebook)

v netradičních prostorách velké lednice naleznete bar. (Facebook)

Od roku 2017 se do pivovarských sklepů vrátila výroba piva. (WebFacebook)

Jedná se o zachovalý, stavebně technicky ucelený soubor průmyslových staveb ze vzorně opracovaného pískovce z lomu u sv. Josefa v Hořicích. Tento unikátní architektonický skvost náleží k nejstarším a nejkrásnějším ve městě a je od roku 2002 právem i na seznamu kulturních památek ČR.

Areál byl původně vybudován jako pivovar (v letech 1885 – 1895).

Původní výroba piva definitivně skončila v roce 1976, kdy pivovar změnil funkci na stáčírnu a výrobnu nealkoholických nápojů (sodovkárnu).

Areál byl doposud zbaven nepůvodních totalitních přístavků, byly vyrovnány a zpevněny pískovcové pilíře plotu a provedena jeho celková rekonstrukce. Místo poškozených betonových chodníků u provozní budovy s varnou a před vstupem do staré lednice byla položena pískovcová dlažba, postupně jsou obnovovány elektrické, vodovodní a kanalizační rozvody a interiéry jednotlivých budov. I s pomocí dotačních programů Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR jsou prováděny výměny a opravy nefunkčních i nepůvodních oken a lamelových žaluzií.

V roce 2006 byly dobudovány a zprovozněny prostory baru (původní stará lednice).

V roce 2008 byl dokončen a zpřístupněn prostor letní restaurace (původní pařiště), včetně venkovního posezení a dětského hřiště, ke kterému byla na přelomu 2010/2011 přistavěna rozměrná moderní kuchyň a provoz restaurace byl rozšířen na celoroční.

Od jara 2011 se těšíme z prodeje točené zmrzliny.

Důležitou etapou znovuzrození areálu se stal rok 2017, kdy se do pivovaru vrátila výroba piva!

„Soubor budov bývalého pivovaru je kulturním dědictvím. Je dokladem a svědectvím o technické zručnosti a řemeslné dovednosti našich předků, jakož i dokladem  industriálního a společenského rozvoje města. Je třeba usilovat o jeho začlenění do současného života“.

PIVOVAR je dominantním souborem staveb, nacházející se v centru města Hořice (200 m od náměstí).

Turisté si nyní mohou z návštěvy hořického Pivovaru odnést jako suvenýr také turistickou známku a turistickou nálepku, vizitku nebo razítko.

Dřevěné turistické známky jsou v České republice oblíbeným sběratelským suvenýrem a místa, která jimi disponují, jsou pečlivě vybírána. Pivovar byl poctěn zařazením do tohoto projektu.

Spolu s výrobou turistické známky vznikly také speciální turistické nálepky s motivem Pivovaru a rozšířily tak již nabízené turistické vizitky a razítko. Suvenýry jsou k dostání v restauraci, baru i zmrzlinového okénka.

MAXIZNÁMKA č. 2495 – PIVOVAR HOŘICE našla své místo!

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu