Objekt bývalé chladírny – stáčírny

Jednopodlažní stavba bez podsklepení. Nosná konstrukce je směrem do dvora tvořena pískovcovými kvádry, ostatní obvodové zdivo je cihelné. Objekt je situován jako poslední budova vpravo při vjezdu do areálu. Je řešen jako novorenesanční pavilon se čtyřmi arkádovými oblouky v průčelí, krytý plochou střechou lemovanou po obvodu stavby zděnou atikou.

Rozměry:

  1. místnost 63,25 m2
  2. místnost 63,25 m2

Opraven střešní plášť budovy a vnitřní omítky. Hotové rozvody elektřiny a vody, plyn dostupný.

Prostory 1. NP budovy původní velké lednice

Objekt je situován jako první budova vlevo při vjezdu do areálu. Přístup do předmětných prostor je  po kamenném schodišti přímo z nádvoří areálu Hořického pivovaru, případně nákladním výtahem přes provozovnu Stress bar z přízemí budovy. Okna jsou dřevěná, dvojitá, u podlah chybí nášlapné vrstvy. Přerušeny přívody energie vody a tepla.

Rozměry:

  1. místnost 127,19 m2
  2. místnost 237 m2
  3. místnost 15,4 m2

Pokud máte o prostory zájem, napište na expivovar@expivovar.cz